U bent hier:
  • home
  • Banaba Internationale Samenwerking Noord Zuid
Youtube Banaba ISNZ
studente in gesprek met wijze man (India)
studente op stage
studente op stage
studente op stage
studente op stage
studente op stage

De opleiding... een unieke leerervaring

Tijdens 8 intensieve voorbereidende lesweken, in september en oktober, verdiep je je in denkkaders over internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en globalisering, in de cultuur en religies van het Zuiden, in concepten van projectmanagement enz… En scherp je bovendien je interculturele-, zelfreflectie- en taalvaardigheden aan voor je vertrek naar één van onze partners in Afrika, Azië of Zuid-Amerika.

Je vertrekt begin november voor een periode van zes maanden naar een land in een ontwikkelingsgebied tijdens dewelke je een stage loopt bij één van onze projectpartners. Je gaat in deze organisaties een concreet engagement aan, maar het is het totale concept van wonen, leven én werken dat in deze opleiding centraal staat! Tijdens deze woon-, leef- en werkervaring integreer je de ‘theoretische en methodische kennis’ in de realiteit van een lokale gemeenschap.

Tijdens de opleiding combineer je aldus theoretische inzichten met een praktijkervaring in het Zuiden. Het Banabadiploma versterkt je interculturele en interdisciplinaire competenties en inzetbaarheid in organisaties die kansarmoede, duurzaamheid en multiculturaliteit ondersteunen.   

Is deze opleiding iets voor jou?

Heb je een bachelor – of masterdiploma behaald? Heb je een heel uitgesproken belangstelling voor mondiale- en Noord-Zuidvraagstukken en interculturaliteit? Wil je een concreet engagement aangaan in het Zuiden? Dan is deze Banaba iets voor jou!

Onze partners in het Zuiden zijn op zoek naar uiteenlopende profielen en bieden onder meer  stageplaatsen aan voor bachelors in bedrijfsmanagement, ICT, verpleeg- en vroedkunde, voedings- en dieetkunde,  sociaal werk, orthopedagogie, ergotherapie maar ook aan leraren, economen, chemici, journalisten… En daarnaast ook aan masters in de (bio- of landbouw) ingenieurswetenschappen, farmacie, (onderwijs)pedagogen, rechten of politieke en sociale wetenschappen etc. Om te werken rond diverse thema’s als kinderrechten, over gezondheidszorg, ecologie en duurzaamheid, gemeenschapsvorming en inheemse volkeren,  tot mensen- en vrouwenrechten, onderwijs, solidaire economie, jongeren en welzijn en sociaal ondernemen.

Deze Banaba staat met andere woorden open voor afgestudeerden van bachelor– en master opleidingen vanuit uiteenlopende studiegebieden en is expliciet gericht op de versterking van hun loopbaanprofielen gericht op inzetbaarheid in een internationaliserende arbeidsmarkt. De opleiding gaat er van uit dat je in het Zuiden verder bouwt op je reeds verworven competenties en werkt aan je interculturele competenties.

Waar kan je aan de slag?

Je beschikt met dit extra diploma over bijzondere troeven om uitdagingen op te nemen op de specifieke domeinen van intercultureel samenwerken, kansarmoede, duurzaamheid en Noord–Zuidwerking. De vooronderstelling die wij dan ook maken is eenvoudig… Als een werkgever een keuze moet maken tussen kandidaten met een vergelijkbaar afstudeerprofiel (bv. verpleegster, ingenieur, leerkracht, sociaal werker enz.), dan zullen de extra competenties die de student verkreeg vanuit deze Banaba ISNZ de troef zijn die het verschil maken. Net omdat onze opleiding een antwoord probeert te bieden op de noden van onze huidige globaliserende arbeidsmarkt. Noden die alsmaar toenemen zoals flexibel kunnen omgaan met verschillende contexten, meertaligheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, open minded zijn, kritisch (wereld)burgerschap, intercultureel kunnen samenwerken… Deze extra expertise verhoogt je inzetbaarheid in bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland binnen domeinen waar internationale en interculturele samenwerking belangrijk zijn.

Meer informatie?

Meer info over de opleiding vind je op onze nieuwe UCLL-website: https://www.ucll.be/verderstuderen/bachelor-na-bachelor-internationale-samenwerking-noord-zuid 

Je kan alvast de sfeer opsnuiven op onze facebookpagina. Je vindt er info over de verschillende vakken, foto's van de verschillende landen en projecten waar je stage kan lopen, alsook ervaringen van oud studenten www.facebook.com/InternationaleSamenwerkingNoordZuid